Mededelingen

Hoge verwarmingskosten?
20-6-2020 Verwarmingskosten extreem hoger dan verwacht. Door wegvallen warmtewet worden alle kosten weer doorberekend aan verbruikers is geloof ik de oorzaak. Het wordt op dit moment verder uitgezocht.... wordt vervolgd....
Vervolg:
1-7-2020 De berekening van de stookkosten blijkt gewijzigd, u wordt binnenkort nader geïnformeerd per brief.

Inbraak (pogingen) via voordeur!
Draai uw voordeur op het nachtslot wanneer u niet thuis bent en gebruik de extra pinsloten!

9 juni inbraak De Akkeren en Haverweerd, meerdere woningen, deuren op klaarlichte dag open getrapt en woningen overhoop en leeg gehaald.
Advies kijk naar de degelijkheid van uw voordeurslot, een klein aantal sloten heeft nog een simpel bakje op het hout aan de binnenkant. Voorzie uw voordeur eventueel van extra pinsloten en GEBRUIK ze dan ook!

Plastic afval & blik (PMD) kan in de aangepaste container! Lees verder

Parkeren alleen in de vakken Fout Parkeren, betreft parkeerbeleid gemeente Soest!
Parkeren alleen in de vakken!
Staat onder het bord wanneer u de parkeerplaats oprijdt. Het is dus wettelijk niet toegestaan om buiten de vakken of op de stoep te parkeren. Dit is o.a. om hulpdiensten niet te belemmeren bij brand of ongeval, vandaar dat er regelmatig gecontroleerd wordt.
Er wordt regelmatig gecontroleerd en beboet. Op 1 januari zijn de boete bedragen weer verhoogd. Een bekeuring voor fout parkeren kost in 2020: € 95,- De boete voor fout parkeren op een invalidenparkeerplaats kost je in 2020 niet minder dan: € 395,-. Betreft parkeerbeleid gemeente Soest

brand haverweerd

Hondenpoep
Als hondenbezitter wordt u verzocht uw hond op het gras of in de goot zijn behoefte te laten doen. Steeds vaker treffen wij de uitwerpselen aan bij de voordeur, op de stoep en soms zelfs in de lift. Een ongelukje kan gebeuren maar ruim het wel zelf op! Lees meer...

Ventilatiesysteem
Onderhoud ventilatiesysteem viel altijd onder installaties van het gebouw, net als liften, verwarming e.d. Vreemd dat eigenaren hier nu ineens apart voor moesten betalen. Er is contact opgenomen met de VVE en het wordt uitgezocht.....
Het onderhoud aan het ventilatie systeem is toch voor de eigenaar. Info Hoe vervang je Ventilatie systeem

Grofvuil inzamelen
Grofvuil (geen klein chemisch afval) dat door de afmeting of het gewicht niet in de container past kunt u gratis naar het afvalstoffenpark De Schans brengen of tegen betaling (30,-) laten ophalen. Lees meer...

Huishoudelijk reglement downloaden Huurders en eigenaren, wat zijn de regels.

Problemen met filmpjes of flash zie FAQ.

Rattenplaag
U wordt verzocht geen etensresten of andere zaken van uw balkon te gooien. Meer over Ongedierte en enge beestjes in de woning klik hier.

Huisvuil
Aanbieden en inzamelen van afval is gebonden aan de regels die door de gemeente zijn vastgesteld. Zet afval nooit zomaar buiten.
Het plaatsen van afval naast containers is verboden evenals het illegaal dumpen van afval op andere locaties. Er wordt regelmatig gecontroleerd en beboet (minimaal € 50,-).
Het is ook niet toegestaan vuilniszakken op de galerij te plaatsen. Vervuil uw eigen woonomgeving niet. Vogels maken de zakken open en dat lokt weer ratten.

Huishoudelijk reglement downloaden Huurders en eigenaren, wat zijn de regels. Zie ook Grofvuil

Vogels maken de zakken open en dat lokt weer ratten

Naar boven